Adnoc Khalifa City Drive Thru
Abu Dhabi, Abu Dhabi,
AE