Khalifa University-Ibn Hayyan Building E
Abu Dhabi, Abu Dhabi,
AE