Makani Mall-Shamkha Shopping Centre
Abu Dhabi, Abu Dhabi,
AE