Zayed The First St., near Al Khalidiyah Park
Abu Dhabi, Abu Dhabi,
AE